Contact                                             info@spiritparacommando.be

Lid worden? Devenir membre? 


Vaste leden

Om vast lid te worden, dient elke fysieke persoon te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Eervol dienen of gediend hebben als Officier in een Belgische Parachutisten, Commando of Para-Commando eenheid en voor de Para-Commando’s, houder zijn van de A brevetten Parachutist en/of Commando. Voor de ex-Parachutisten, houder zijn van het A brevet Parachutist; voor de ex-Commando’s, houder zijn van het A brevet Commando.
 2. Al de kandidaturen moeten door de Raad van bestuur goedgekeurd worden.
 3. In orde zijn met de voorgeschreven bijdrage.

 

Membres effectifs

Pour devenir membre effectif, toute personne physique doit satisfaire aux conditions énumérées ci-après:

 1. Avoir servi ou servir honorablement comme Officier dans une unité Parachutiste, Commando ou Para-Commando belge, et être titulaire d’un brevet A Parachutiste et/ou d’un brevet A Commando pour les Para-Commandos ou du brevet A Parachutiste pour les ex-Parachutistes ou du brevet A Commando pour les ex-Commandos.
 2. Voir sa demande d’admission agréée par le Conseil d’administration.
 3. Être en ordre de cotisation

 

Toegetreden leden

Om toegetreden lid te worden, dient iedere fysieke persoon te voldoen aan een van de twee eerste voorwaarden hieronder, en alleszins aan de derde:

 1. Bereid zijn om de vereniging op elke aanvaardbare wijze te steunen en/of deel te nemen aan haar activiteiten en waarvan de kandidaatstelling goedgekeurd werd door de Raad van Bestuur.
 2. Eervol dienen of gediend hebben als Officier in een buitenlandse Parachutisten of Commando eenheid en er gebrevetteerd te zijn geworden.
 3. In orde zijn met de voorgeschreven bijdrage.

 

Membres adhérents

Pour devenir membre adhérent, toute personne physique doit satisfaire à une des deux premières conditions ci-dessous, et en tous cas à la troisième:

 1. Être désireux de soutenir l’association, par tout moyen acceptable, et/ou de participer à ses activités et avoir vu sa candidature agréée par le Conseil d’Administration.
 2. Avoir servi ou servir honorablement comme Officier dans une unité Parachutiste ou Commando étrangère et y avoir été breveté.
 3. Être en ordre de cotisation. Inschrijvingsformulier/Formulaire d'inscriptionQuestions? Vragen? 


Met al uw vragen kan u een bericht sturen naar info@spiritparacommando.be


Si vous avez des questions, vous pouvez envoyer un message à info@spiritparacommando.be
Disclaimer